Driecant
een bijzondere school
 

Welkom op de site van Jan Ligthart Driecant
 


Schoolvenster van DriecantWat wij willen is dat iedereen, maar in de eerste plaats elk kind zich thuis weet en voelt op onze school; het sociale en het sociaal-emotionele aspect is hierbij zeer belangrijk. We zijn ten slotte een bijzonder neutrale school, kinderen zijn hier van harte welkom en er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, sekse en geaardheid.


Eenieder wordt geaccepteerd met zijn of haar sterke en zwakke kanten en men heeft begrip en respect voor de mening van een ander. Wij gaan er van uit dat ook ouders zich verbonden voelen met onze school en onze visie. Slechts indien leerlingen, ouders en leerkrachten zich verbonden voelen met de school, kom je tot een optimale leersituatie.


Vervolgens willen wij, voor zover de beschikbare tijd en middelen ons dat toelaten, ieder kind zo adequaat mogelijk begeleiden in zijn totale ontwikkeling.